Vanliga frågor om Stegehus Waldorfskola

Till vilka elever vänder sig Stegehus Waldorfskola?

Stegehus skolhem och Waldorfskola vänder sig till både pojkar och flickor i årskurs 5 – 9. Vår skola har tillstånd att driva både grund- och grundsärskola. Gemensamt för vår elevgrupp är att man är i stort behov av vuxennärvaro, trygghet och kontinuitet. En annan gemensam nämnare hos våra elever är att de har en längtan efter att vara delaktiga i ett sammanhang, men de behöver stöd och hjälp av vuxna för att förstå och klara av det sociala samspelet. Många barn som placeras på Stegehus har diagnoser som ADHD, ADD, Autismspektrumtillstånd eller närliggande funktionsnedsättningar. I vår elevgrupp ingår även barn med lindrig utvecklingsstörning och barn som aldrig fått någon diagnos.

Måste eleven bo på Stegehus?

Nej. Idag har vi elever som kommer med skolskjuts från Norrköping och från Söderköping. Men vi prioriterar alltid plats i skolan till de elever som också har sitt boende på Stegehus. Boendet kan se olika ut för olika elever och vi anpassar oss alltid utifrån de behov som finns. Ibland fungerar Stegehus som ett avlastningsboende 2-3 kvällar/vecka och ibland bor man på Stegehus kontinuerligt.

Hur många elever tar Stegehus Waldorfskola emot?

Som riktmärke har vi sagt att 12 elever är bäst för både barn och verksamhet. I vårt tillstånd från Skolinspektionen har vi ett undantag för vårt låga elevantal.

Är boendet och skolan samma sak?

Nej. Skolan och boendet (HVB och LSS) är tre separata enheter med olika avtalsområden. Självklart har vi ett mycket tätt samarbete mellan skolan och boendet. Den främsta orsaken till att man söker sig till Stegehus är att man vill uppnå en fungerande skolsituation.

Vem bestämmer om man får börja på Stegehus Waldorfskola?

Det är alltid hemkommunen som skriver avtal med Stegehus om en skolplats. Idag har vi elever från Valdemarsvik kommun,  Söderköpings kommun, Vingåkers kommun och Norrköpings kommun.

Vad kostar en plats på Stegehus Waldorfskola?

När jag jämför våra skolavgifter med kommunens kostnader för grundsärskoleelever kan jag konstatera att kostnaderna i stort sett nivellerar med kommunens, men våra kostnader för grundskoleeleverna är av förklarliga skäl betydligt högre jämfört med kommunens. Vårt riktmärke är att en plats i skolan ska kosta motsvarande skolpeng + assistent.

Vad är Stegehus styrka?

Stegehus styrka är att vi genom vår litenhet har stora möjligheter att anpassa oss till varje enskilt barns individuella förutsättningar och behov. I skolan eftersträvar vi små elevgrupper med 4-5 elever i varje grupp och runt 12 elever i hela verksamheten. Stegehus har ett lantligt läge med hav och natur nära inpå och vi har särskilt inriktat oss på att arbeta med djur i verksamheten. Vårt arbete med hundar i klassrummet kanske bäst åskådliggörs i SVT:s nyhetsinslag som finns länkat på vår hemsida www.stegehus.com.

Vem äger Stegehus Waldorfskola?

Som juridiskt ansvarig och huvudman för verksamheten står Stiftelsen Steget och dess styrelse. Stiftelsen Steget ska enligt sina stadgar utan vinstintresse verka för att barn och ungdomar inom Stegehus målgrupp kan få omsorg bestående av såväl ordnad skolgång som ordnat boende. Verksamheten har funnits sedan 1977.

Kan man komma på besök?

Självklart. I mån av tid tar vi emot besök. Ring eller maila så försöker vi hitta en passande tid.

Martin Collin, rektor