Vanliga frågor om Stegehus Waldorfskola

Till vilka elever vänder sig Stegehus Waldorfskola?
Stegehus skolhem och Waldorfskola vänder sig till både pojkar och flickor i årskurs 5 – 9. Vår skola har tillstånd att driva både grund- och grundsärskola. Gemensamt för vår elevgrupp är att man är i stort behov av vuxennärvaro, trygghet och kontinuitet. En annan gemensam nämnare hos våra elever är att de har en längtan efter att vara delaktiga i ett sammanhang, men de behöver stöd och hjälp av vuxna för att förstå och klara av det sociala samspelet. Många barn som placeras på Stegehus har neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, ADD, AST eller närliggande funktionsvariationer. I vår elevgrupp ingår även barn med lindrig utvecklingsstörning och barn som aldrig fått någon diagnos.

Måste eleven bo på Stegehus?
Nej. Idag har vi elever som kommer med skolskjuts från Norrköping, Valdemarsvik och Söderköping. Men vi prioriterar alltid platser i skolan till de elever som också har sitt boende på Stegehus. Boendet kan se olika ut för olika elever och vi anpassar och utvecklar oss utifrån de behov som finns.

Hur många elever tar Stegehus Waldorfskola emot?
Som riktmärke har vi sagt att 10–12 elever är bäst för både barn och verksamhet. I vårt tillstånd från Skolinspektionen har vi ett särskilt undantag för vårt låga elevantal.

Är boendet och skolan samma sak?
Nej. Skolan, HVB-boendet och LSS-boendet är tre separata enheter med olika tillstånd och avtalsområden. Självklart har vi ett mycket tätt samarbete mellan skola och boende på Stegehus. Den främsta orsaken till att man söker sig till Stegehus är att man vill uppnå en fungerande skolsituation.

Vem bestämmer om man får börja på Stegehus Waldorfskola?
Det är alltid hemkommunen som skriver avtal med Stegehus om en skolplats. Handläggningen brukar skötas av kommunens centrala elevhälsa och socialtjänst. Idag har vi elever från Valdemarsviks kommun,  Söderköpings kommun, Vingåkers kommun, Flens kommun och Norrköpings kommun.

Vad kostar en plats på Stegehus Waldorfskola?
Vårt riktmärke är att en plats i skolan ska kosta ungefär motsvarande kommunens skolpeng + lönekostnaden för en assistent. Då elevernas behov varierar kan även kostnaden variera. De elever som har behov av en plats på Stegehus har ett väldokumenterat behov av stöd från sin tidigare skolgång och det är viktigt att Stegehus kan erbjuda anpassningar och stöd direkt vid uppstart.

Vad är Stegehus styrka?
Stegehus styrka är att vi genom vår småskalighet har stora möjligheter att anpassa och utveckla oss mot varje barns individuella förutsättningar och behov. I skolan eftersträvar vi små elevgrupper med 4-6 elever i varje grupp med 2-3 pedagoger. Stegehus har ett vackert lantligt läge med hav och natur nära inpå och vi har särskilt inriktat oss på att arbeta med djur i verksamheten. Vårt arbete med hundar i klassrummet kanske bäst åskådliggörs i SVT:s nyhetsinslag som du hittar här på hemsidan.

Vem äger Stegehus?
Som juridiskt ansvarig och huvudman för verksamheten står Stiftelsen Steget och dess styrelse. Stiftelsen Steget ska enligt sina stadgar ideellt verka för att barn och ungdomar inom Stegehus målgrupp kan få omsorg bestående av såväl skolgång som boende. Verksamheten har funnits sedan 1977.

Kan man komma på besök?
Självklart. I mån av tid tar vi emot besök. Ring eller maila så försöker vi hitta en passande tid.
Av erfarenhet vet vi att det vid nya förfrågningar är viktigt att först träffa handläggare på kommunen för att klargöra våra förutsättningar innan föräldrar och barn kommer på besök.

 

Martin Collin, rektor