Vanliga frågor om Stegehus Waldorfskola

Till vilka elever vänder sig Stegehus Waldorfskola?
Stegehus skolhem och Waldorfskola vänder sig till både pojkar och flickor i årskurs 5 – 9. Vår skola har tillstånd att driva både grund- och grundsärskola. Gemensamt för vår elevgrupp är att man är i stort behov av vuxennärvaro, trygghet och kontinuitet. En annan gemensam nämnare hos våra elever är att de har en längtan efter att vara delaktiga i ett sammanhang, men de behöver stöd och hjälp av vuxna för att förstå och klara av det sociala samspelet. Många elever som kommer till Stegehus har neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, ADD, AST, TS eller närliggande funktionsvariationer. I vår målgrupp ingår även barn med lindrig utvecklingsstörning och barn som aldrig fått någon diagnos.

Måste eleven bo på Stegehus?
Nej, vi har elever som kommer med skolskjuts från Norrköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg och Söderköping. Vi prioriterar alltid platser i skolan till de elever som också har sitt boende på Stegehus. Boendet kan se olika ut för olika elever och vi anpassar och utvecklar oss utifrån de behov som finns.

Hur många elever tar Stegehus Waldorfskola emot?
Som riktmärke har vi sagt att 10–12 elever är bäst för både barn och verksamhet.

Är boendet och skolan samma sak?
Nej. Skolan, HVB-boendet och LSS-boendet är tre separata enheter med olika tillstånd och avtalsområden, men självklart har vi ett mycket tätt samarbete mellan skola och boende på Stegehus.

Vad är Stegehus styrka?
Vår styrka är att vi genom vår småskalighet har möjligheter att anpassa och utveckla oss mot varje barns förutsättningar och behov. I skolan eftersträvar vi små elevgrupper med flera pedagoger i varje grupp. Stegehus har ett vackert lantligt läge med hav och natur nära inpå och vi har inriktat oss på att arbeta med djur i verksamheten. Vårt arbete med hundar i klassrummet kanske bäst åskådliggörs i SVT:s nyhetsinslag som du hittar här på hemsidan.

Vem äger Stegehus?
Som ansvarig och huvudman för verksamheten står Stiftelsen Steget och dess styrelse. Stiftelsen Steget ska enligt sina stadgar verka för att barn och ungdomar inom Stegehus målgrupp kan få omsorg bestående av såväl skolgång som boende. Verksamheten har funnits sedan 1977 och drivs utan vinstintresse.

Kan man komma på besök?
Självklart. I mån av tid tar vi emot besök. Ring eller maila så försöker vi hitta en passande tid.
Av erfarenhet vet vi att det vid nya förfrågningar är viktigt att först träffa handläggare på kommunen för att klargöra våra förutsättningar innan föräldrar och barn kommer på besök.

 

Martin Collin, rektor och verksamhetschef