Hantverk, friluftsliv och musik

Hantverk

Att lära genom att göra är för många elever en betydelsefull väg till kunskap och självförtroende. Därför ägnar vi flera eftermiddagar i veckan åt trä-, metall- och textilslöjd.

Periodvis kan det teoretiska skolarbetet bli för ansträngande för våra elever. Genom att då bryta skolveckan med praktiska projekt, där baskunskaperna vävs in, vill vi ge eleverna en hanterbar vardag samtidigt som de fortsätter arbetet mot läroplanens mål. Genom olika skolprojekt har verksamheten genom åren tillförts inte bara erfarenhet utan också bestående inslag som t.ex. vindkraftverk, smedja, kajaker, djurstall, grillplats, segelbåt m.m.

Friluftsliv

På Stegehus har skolan valt att lägga mycket resurser och tid på natur- och friluftsliv. Kontinuerligt under året används Stegehus naturnära områden och för paddling, segling, promenader, korvgrillning, vattenaktiviteter mm. Likaså används Stegehus djur, hästar grisar, får, höns och hundar som inslag i undervisningen. Som större aktiviteter har vi genom åren vandrat i fjällen, paddlat eller cyklat på hajk eller åkt på skidresa.

Musik

Alla elever på Stegehus erbjuds individuell instrumentalundervisning och de flesta lär sig, genom härmning, att spela ett instrument. Vi sätter även ihop små ensembler som vid olika högtider ges möjlighet att framträda. Musiken är också ett viktigt inslag i vår morgonsamling som inleder skoldagen. Då träffas elever och vuxna för att skapa en bra gemenskap för den fortsatta skoldagen.