Hantverk, friluftsliv och musik

Hantverk
Att lära genom att göra är för många en betydelsefull väg till kunskap och självförtroende. Därför ägnar vi flera eftermiddagar i veckan åt praktiska och estetiska ämnen.

Friluftsliv
På Stegehus lägger vi mycket tid på natur- och friluftsliv. Under året används Stegehus naturnära områden för paddling, segling, cykling, klättring, promenader, korvgrillning, vattenaktiviteter mm. Likaså används Stegehus djur ibland som inslag i undervisningen.

Musik
Alla elever på Stegehus erbjuds musikundervisning och när möjlighet finns sätter vi ihop små ensembler. Musiken är ett viktigt inslag i vår morgonsamling där elever och vuxna träffas för att starta skoldagen.