En skoldag

Varje skoldag börjar med morgonsamling klockan 8:30. Elever och vuxna samlas för att ge den fortsatta dagen en bra start. Därefter går alla elever med sina lärare till sitt klassrum.

Fram till rasten klockan 10 har varje klass periodundervisning då man arbetar med ett ämne eller tema varje dag under en period av 3-6 veckor. Under rasten erbjuds aktiviteter där både elever och medarbetare deltar. Efter rasten ägnar sig eleverna åt övningsämnen som svenska, matematik och engelska.

Klockan 12 är det lunch som lagas på plats av vår kock. Efter lunch fortsätter skoldagen med slöjd, idrott, hemkunskap, musik eller fördjupning i något ämne. Klockan 15 är skoldagen slut.