En skoldag

Varje skoldag börjar med morgonsamling klockan 8:30. Elever och vuxna samlas för att ge den fortsatta dagen en bra start. Därefter går alla elever med sina lärare till sitt klassrum.

Fram till rasten har varje klass nu periodundervisning. Man studerar ett ämne samma tid varje dag under en period av 3-6 veckor. Under rasten erbjuds aktiviteter där både elever och personal deltar. Det kan vara luftgevärsskytte, bollspel, pingis, skogspromenader etc. Efter rasten ägnar klassen sig åt övningsämnen som svenska, matematik och engelska. En del elever går också ifrån under skoldagen för att få särskild terapi och träning.

Klockan 12 är det gemensam lunch då alla barn och vuxna samlas för att äta tillsammans. Efter maten fortsätter skoldagen med slöjd, idrott, hemkunskap, musik, ridning eller fördjupning i något teoretiskt ämne.

För vissa elever kan skoldagen ha mera praktiska inslag. Att under en period få arbeta mera fysiskt, att vila i det rytmiska upprepandet av återkommande sysslor, har för många elever visat sig ha positiv verkan. På Stegehus finns hästar, får, höns grisar och hundar. Att sköta om djuren och att lära sig ta ansvar är ett betydelsefullt inslag i verksamheten. Barn som på olika sätt haft svårt i livet kan uppleva stor trygghet genom samvaron med djur.

Klockan 15 är skoldagen slut.