Djur i undervisningen

På Stegehus har vi getter, höns och får. Vi åker även till stall och ridhus. Flera medarbetare har med sig sin hund när de arbetar. Djuren på Stegehus skapar lugn och trivsel i klassrummen. På rasterna bidrar de till att det alltid är viktigt att komma ut och röra på sig – både för hunden, eleven och lärarens skull.

Alexandra Hjelm, journalist på SVT, skrev följande nyhetsinslag:

Här hjälper hundar eleverna

”Barnen blir lugnare och mer fokuserade” På skolhemmet Stegehus coachar vallhunden Sippa eleverna och elevernas resultat stämmer väl överens med internationell forskning.

15-årige André Mattson kom till Stegehus skolhem på Vikbolandet i Östergötland för tre år sen.

– Då var jag kaxig, men nu har jag omvärderat mitt sätt.

Han säger att man måste vilja förändras. André är en av åtta elever som går på skolan just nu. Skolan tar emot mellan- och högstadieelever med diagnoser som ADHD och Aspergers-Tourettes syndrom eller som av andra skäl inte klarar av den vanliga skolan. Som mest har de varit 15 elever.

Går gärna till fåren

Skolan har redan från starten 1977 jobbat med djur som hästar, grisar, höns och får. När André mår dåligt eller känner sig ledsen går han gärna till fåren.

– Jag matar dom, klappar försiktigt och får deras empati.

Men han tycker också mycket om hundar.

”Barnen blir lugnare”

1997 började skolan sitt unika arbete med att ha en coachande hund i klassrummet. Just vid vårt besök är det den vallhundsutbildade Sippa som är med på lektionerna.

På morgonen hälsar Sippa på alla, blir klappad på och går sedan och lägger sig. Om en elev blir orolig kommer Sippa, blir klappad på och eleven lugnar sig.Så kan lektionerna se ut och André tycker inte att det är störande att Sippa går runt i klassrummet. Och lärarna ser resultat.

– Barnen blir lugnare, mer fokuserade och har lättare att prestera, säger skolans specialpedagog Lena Colin.

Hundars positiva inverkan

Att hunden lugnar och skapar studiero är inte något som förvånar fysiologen Kerstin Uvnäs Moberg. I en nyutkommen bok slår hon och fyra andra forskare fast att hundar har en positiv inverkan på barn med någon form av psykisk funktionsnedsättning.

Forskarna lät barn som utsatts för övergrepp av vuxna, och därmed mist förtroendet för vuxna, hålla en presentation för en jury. Några barn fick en vuxen vid sin sida, några ett gosedjur och andra en levande hund. Sedan mätte man barnens nivåer av stresshormonet kortisol.

Hormoner frigörs

Barnen med en vuxen vid sin sida blev stressade och kortisolet ökade rejält. Barnen med en hund fick ingen större ökning av kortisol och blev alltså mindre stressade. Gosedjuren gjorde ingen skillnad.

– När barnen i klassrummet på Stegehus blir oroliga och stressade märker Sippa det och kommer fram för att bli klappad. När barnen klappar hunden frigörs också det så kallade må-bra-homonet oxytocin och de lugnar sig, säger Kerstin Uvnäs Moberg.

Oxytocinet som frigörs går via blodet och nerverna till hjärnan och trycker även på andra må bra substanser som dopamin och seratonin.

Sippas relationer blir exempel

På Stegehus tar man Sippa som exempel när man diskuterar problem med det sociala beteendet, t ex hennes relation till träslöjdlärarens valp Sune.

– Något som barnen kan prata om och relatera till sina egna svårigheter, säger rektor Martin Collin.

André som under sin tid på skolan mognat och lärt sig hantera det han kallar kaxighet har nu tydliga framtidsmål. Efter Stegehus ska han gå på naturbruksgymnasium och bli spannmålsbonde eller elektriker.

Titta gärna på filmen om hur och varför djur kan få oss att må bra.