Om Stegehus Waldorfskola

Stegehus Waldorfskola tar emot elever i klass 5–9. Det vanligaste är att eleverna har sitt boende och sin skolgång på Stegehus, men några elever kommer endast dagtid för att gå i skolan. Nästan alla barn som kommer till Stegehus har svårigheter med sitt skolarbete.

Våra elever behöver en anpassad skolmiljö och särskilt stöd i undervisningen. Det är också viktigt att eleverna ges möjlighet att uppleva skola och lärande som något positivt och att de återfår tron på sig själva, vuxenvärlden och framtiden. Vi skapar goda förutsättningar för våra elever att uppnå kursplanernas mål.

På Stegehus är grupptillhörigheten viktig. Därför sker undervisningen i små grupper med hög lärartäthet där det ges många tillfällen att utveckla sina kompetenser. Gemensamma frilufts- och idrottsaktiviteter är återkommande inslag i undervisningen. Den teoretiska undervisningen sker framförallt på förmiddagen, på eftermiddagen arbetar vi med praktiska och estetiska ämnen eller olika fördjupningsgrupper.