Föräldrahandledning

På Stegehus vill vi ha ett gott samarbete med våra barns familjer. Vi vet att barn, familjer och medarbetare känner sig uppskattade och behövda när kommunikationen fungerar mellan oss och det finns många exempel på hur vi tillsammans genom ett nära samarbete har åstadkommit förändringar som ingen av oss först trodde var möjliga.

Sedan 2018 erbjuder vi alla placerade barns föräldrar familjehandledning. Det är Lena Collin och Tina Olsson som ansvarar för familjehandledningen. Lena och Tina har arbetat länge på Stegehus och har stor vana av att möte barn och föräldrar. Tillsammans utbildar de sig under 2019-2020 till certifierade föräldra- och familjecoacher genom Family-Lab som grundades av den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juul.

Alla familjer har olika behov, här är några exempel på vad Lena och Tina kan hjälpa er med:

  •        Psykoedukation – kunskap om barnets funktionsvariation, tex ADHD och/eller AST
  •        Kommunikation och samspel i familjen
  •        Stärka föräldrarollen
  •        Rutiner, struktur och hjälpmedel
  •        Stöd i vardagen
  •        Skapa positivt umgänge för alla i familjen.