Föräldrahandledning

På Stegehus vill vi ha ett gott samarbete med våra barns familjer. Vi vet att barn, familjer och medarbetare känner sig uppskattade och behövda när kommunikationen fungerar. Tillsammans med våra barn och deras familjer har vi ofta kunnat åstadkommit förändringar som ingen av oss först trodde var möjliga.

Lena Collin och Tina Olsson är certifierade familjecoacher och de erbjuder alla placerade barns föräldrar familjehandledning. Lena och Tina har stor vana av att möta barn och föräldrar och de arbetar enligt Family-Lab’s metoder som grundades av den danske familjeterapeuten och författaren Jesper Juul.

Alla familjer har olika behov, här är några exempel på vad Lena och Tina kan bidra med:

  •        Psykoedukation – kunskap om barnets funktionsvariation, tex ADHD och/eller AST
  •        Kommunikation och samspel i familjen
  •        Stärka föräldrarollen
  •        Rutiner, struktur och hjälpmedel
  •        Stöd i vardagen
  •        Skapa positivt umgänge för alla i familjen.