Föräldrahandledning

På Stegehus vill vi ha ett gott samarbete med våra barns familjer. Vi vet att barn, familjer och medarbetare känner sig uppskattade och behövda när kommunikationen fungerar mellan oss och det finns många exempel på hur vi tillsammans genom ett nära samarbete har åstadkommit förändringar som ingen av oss först trodde var möjliga.

Under året 2018 startade vi upp ett pilotprojekt där Denis Osmic och Tina Olsson utvecklade familjehandledningen till att bli en del av vår verksamhet. Pilotprojektet har fallit väl ut och vi erbjuder nu alla våra familjer familjehandledning.

Denis Osmic har arbetat på Stegehus sedan november 2007. Denis har en filosofie kandidatexamen i handikappvetenskap och han har pågående studier till psykoterapeut (steg 1) vid Linköpings Universitet. Under sin utbildning har Denis handledning av legitimerad psykoterapeut.

Tina Olsson har arbetat på Stegehus sedan augusti 2007. Hon har utbildat sig till Läkepedagog och utbildar sig inom Barn-, och Ungdomspsykiatri vid Linköpings Universitet.

Alla familjer har olika behov, här är några exempel på vad Denis och Tina kan hjälpa er med:

  •        Psykoedukation – kunskap om barnet, tex ADHD och/eller AST
  •        Kommunikation och samspel i familjen
  •        Stärka föräldrarollen
  •        Rutiner, struktur och hjälpmedel
  •        Stöd i vardagen
  •        Skapa positivt umgänge för alla i familjen.