Lediga tjänster på Stegehus

Om du är intresserad av att arbeta hos oss vill vi gärna att du tar kontakt. Vi har ofta behov av timvikarier och skolan och boendet förändras kontinuerligt utifrån våra elevers förutsättningar. Vi vill att du som söker har adekvat utbildning och vi fäster mycket stor vikt vid din personliga lämplighet. Som adekvat utbildning räknas; läkepedagog, Waldorfpedagog, socionom, beteendevetare, socialpedagog, fritidspedagog m.fl.

Maila direkt till:
Rekrytering@stegehus.com