Kvalitetsarbete

Stegehus vision är

  • Att hjälpa barnen till en egen kompass för att kunna navigera vidare i livet. Efter tiden på Stegehus ska barnen känna framtidstro, delaktighet och sammanhang.

 

Stegehus vision för vården är:

  •       Att skapa en trivsam yttre miljö med ordning och estetik.
  •       Att skapa en trivsam inre miljö med struktur, rutiner, trygghet och goda relationer.
  •       Att erbjuda en meningsfull vardag med fungerande skolgång, tryggt boende och fritidsaktiviteter.
  •       Att hjälpa barnen vidare mot vuxenlivet.

 

Stegehus Waldorfskolas vision är:

  •         Att alla ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina möjligheter och förutsättningar.
  •         Att alla på Stegehus känner stolthet för sin skola, glädje för gemenskapen och lust till lärande.
  •         Att eleverna som lämnar Stegehus ska ha goda förutsättningar för att vara delaktiga i samhället.

 

Synpunkter och klagomål

Det är viktigt för oss att vårt arbete håller en hög kvalitet. De som vänder sig till Stegehus ska bli bemötta på ett gott och riktigt sätt. Men ibland kan något gå fel, då vill vi gärna veta det. Det ger oss möjligheter till förbättringar.

Använd gärna formuläret på hemsidan. Det går också bra att ringa eller maila direkt till oss på tfn 0125-510 00 eller förnamn@stegehus.com.

Synpunkter hanteras av verksamhetschef, rektor och/eller föreståndare. Synpunkter tas även upp i ledningsgruppen.