Kvalitetsarbete

Stegehus vision är

Att hjälpa barnen att få en inre och yttre kompass för att kunna navigera vidare i livet efter tiden på Stegehus.

Vision för vården:

• Att skapa en trivsam yttre miljö med ordning och estetik
• Att skapa en trivsam inre miljö med struktur, rutiner, trygghet och bra relationer
• Att ge en meningsfull vardag med motivation och upplevelser
• Att förbereda barnen inför vuxenlivet

Stegehus Waldorfskolas vision:

• Att alla ska få möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina möjligheter och förutsättningar.
• Att alla på Stegehus Waldorfskola känner stolthet för sin skola, glädje för gemenskapen och lust till lärande.
• Att eleverna som lämnar Stegehus ska ha de bästa förutsättningar för att vara delaktiga i samhället.

Synpunkter och klagomål

Hjälp oss att bli bättre. Är Du missnöjd med oss? Då vill vi veta det.

Det är viktigt för oss att vårt arbete håller en hög kvalitet. De som vänder sig till oss har rätt att bli bemötta på ett rätt och riktigt sätt. Men ibland kan något gå fel, Du är inte nöjd med vår verksamhet. Då är det värdefullt att vi får veta. Det ger oss möjligheter till förbättringar. Med synpunkter och klagomål menar vi varje missnöje som kräver respons. Om någon vänder sig till oss för att klaga är det ett klagomål, oavsett vad personalen har för egen uppfattning.

Ett snabbt, enkelt och miljövänligt sätt att framföra sina synpunkter och klagomål är att använda skicka ett mail genom länken här. Givetvis kan man vända sig till Stegehus även på annat sätt t.ex. genom att ringa eller skriva ett brev. Klagomål behandlas vid möte i Ledningsgruppen som inom två veckor försöker att besvara dina synpunkter.

Du kan uppge ditt namn eller välja att vara anonym.

Skicka in synpunkter eller klagomål