Kärnvärden

Verksamheten inspireras av den antroposofiska människobilden som utarbetats och inspirerats av Rudolf Steiner. Metodiskt bygger Waldorfpedagogiken och läkepedagogiken på den antroposofiska människokunskapen där man inte bara ser människan som en intellektuell varelse utan också som en individ med känslor och vilja. Ser man till alla dessa tre funktioner hos en individ, enligt antroposofin, så ger man människan möjlighet att utvecklas.