Bakgrund och historia

Stegehus skolhem började sin verksamhet 1977. Bakgrunden till initiativet var att hjälpa en växande grupp barn/ungdomar som inte verkade passa in i de befintliga skolmiljöerna. De hade svårt att fungera i grupp, svårt med koncentration och uthållighet, svårt med kamrat-och vuxenrelationer. Till det yttre skiljde de sig inte nämnvärt från sina jämnåriga kamrater men inom sig bar de på stora svårigheter att interagera med andra. Ändå kunde man ofta ana att barnen/ungdomarna hade stora utvecklingsmöjligheter, bara de fick den rätta hjälpen.

Numera finns en helt annan kunskap kring dessa barn. Många barn utreds och får neuropsykiatriska diagnoser. Vi vet också hur viktigt det är att barnen får hjälp i tid vilket kan vara avgörande för en fortsatt positiv utveckling. Barn som ständigt misslyckas i livet bär på ett stort lidande som kan ge allvarliga psykiska besvär.

Vi fyller ett stort behov

Stegehus var tidigt ute att uppmärksamma dessa barn och den stora skara barn som vi mött under åren visar att vi fyller ett behov. Stegehus har många erfarna och duktiga medarbetare, men det som alltid har präglat verksamheten är det lilla familjära formatet. Känslan och värmen i det familjeliknande ägnar vi dagligen stor omsorg att bevara. De barn Stegehus tar emot behöver stora resurser och stabilitet för att komma vidare i sin utveckling. Vi menar att tryggheten hos det enskilda barnet uppstår genom det personliga, varma engagemanget som präglar Stegehus.

Platsen där Stegehus ligger har genom historien fått sin prägel av läget vid infarten sjövägen till Söderköping. Genom olika kungar och händelser har Stegeborg en plats i den svenska historien. Infarten till Göta kanal går också alldeles utanför Stegehus. På själva platsen där Stegehus finns har det varit olika verksamheter genom åren och de byggnaderna har från början tjänat andra ändamål än de gör idag. På så vis har Stegehus ingen prägel av att vara institution, husen och verksamheten ger istället ett öppet och välkomnande intryck.