Bakgrund och historia

stegeborgStegehus skolhem började sin verksamhet 1977. Bakgrunden till initiativet var att hjälpa en växande grupp barn/ungdomar som inte verkade passa in i de befintliga skolmiljöerna. De hade svårt att fungera i grupp, svårt med koncentration och uthållighet, svårt med kamrat-och vuxenrelationer etc. Till det yttre skiljde de sig inte nämnvärt från sina jämnåriga kamrater men inom sig bar de på stora svårigheter att interagera med andra. Ändå kunde man ofta ana att barnen/ungdomarna hade stora utvecklingsmöjligheter, bara de kunde få den rätta hjälpen.

Numera finns en helt annan kunskap kring dessa barn. Många barn utreds och får diagnoser som ADHD, ADD, autismspektrumtillstånd m.fl. Vi vet också hur viktigt det är att barnen får hjälp i tid, hur avgörande det kan vara för en positiv utveckling. Barn som ständigt misslyckas i livet bär på ett stort lidande som kan ge allvarliga psykiska besvär. Får de inte hjälp och stöd finns dessutom betydande risker att de till slut hamnar i kriminalitet eller asocialt beteende.

Vi fyller ett stort behov

Stegehus var tidigt ute att uppmärksamma dessa barn och det stora antalet ansökningar under åren visar också att vi fyller ett stort behov. Men verksamheten som startade 1977 hade bara några få elever som bodde i våra egna familjer. Idag har Stegehus 12 platser i boendet och ökande antal dagelever i skolverksamheten. Stegehus har många erfarna och duktiga medarbetare, men det som präglar verksamheten är fortfarande det lilla formatet. Känslan och värmen i det familjeliknande ägnar vi dagligen stor omsorg att bevara. De barn/ungdomar Stegehus tar emot behöver stora resurser och stabil verksamhet för att komma vidare i sin utveckling. Men tryggheten hos det enskilda barnet uppstår genom det personliga, varma engagemanget som präglar Stegehus skolhem.

Platsen har genom historien fått sin prägel av sitt läge vid infarten sjövägen till Söderköping. Genom olika kungar och händelser har Stegeborg haft en stor plats i den svenska historien. Infarten till Göta kanal går också alldeles utanför Stegehus. På själva platsen där Stegehus finns har det varit olika verksamheter genom åren och de allra flesta byggnaderna har från början tjänat andra ändamål än de gör idag. På så vis har Stegehus ingen prägel av att vara institution, husen och verksamheten ger ett öppet och välkomnande intryck. nmbnm