Bakgrund och historia

Stegehus skolhem började sin verksamhet 1977. Bakgrunden till initiativet var att hjälpa en växande grupp barn/ungdomar som inte verkade passa in i de befintliga skolmiljöerna. De hade svårt att fungera i grupp, svårt med koncentration och uthållighet, svårt med kamrat-och vuxenrelationer. Till det yttre skiljde de sig inte nämnvärt från sina jämnåriga kamrater men inom sig bar de på stora svårigheter att interagera med andra. Ändå kunde man ofta ana att barnen/ungdomarna hade stora utvecklingsmöjligheter, bara de fick den rätta hjälpen.

Numera finns en helt annan kunskap kring dessa barn. Många barn utreds och får neuropsykiatriska diagnoser. Vi vet också hur viktigt det är att barnen får hjälp i tid vilket kan vara avgörande för en fortsatt positiv utveckling.

Vi fyller ett stort behov

Stegehus har många erfarna och duktiga medarbetare, men det som präglar verksamheten är det familjära formatet. Känslan och värmen i det familjeliknande ägnar vi dagligen stor omsorg att bevara. De barn som vi tar emot behöver stora resurser och stabilitet för att komma vidare i sin utveckling. Vi menar att tryggheten hos det enskilda barnet utvecklas genom det personliga och varma engagemang som präglar Stegehus.

Stegehus område bär inte prägel av en institution. Skolan, elevboendena och verksamheten ger ett öppet och välkomnande intryck.