Välkommen till Stegehus

392726d5d6-RafaelStegehus Waldorfskola och Skolhem för barn och ungdomar med skolsvårigheter. Stegehus skolhem ligger vackert beläget vid Stegeborgs gamla borgruin på Vikbolandet i Östergötland. I familjeliknande förhållanden i trygg atmosfär har Stegehus tagit emot och hjälpt barn/ungdomar sedan 1977. Verksamheten vilar på den antroposofiska människobilden och bärs av erfarna pedagoger och specialutbildade terapeuter. I fokus för vårt arbete står varje barns individuella behov och möjligheter och vi kan erbjuda stora resurser kring varje placering.

Verksamheten är väl inarbetad med lång erfarenhet och vänder sig särskilt till barn/ungdomar med diagnoser som ADHD, ADD, Autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom, lindring utvecklingsstörning mm. Men även barn/ungdomar som inte fått någon diagnos men behöver en helhetslösning av sin skol- och livssituation är välkomna att söka plats.

Tillstånd

Vården och boendet är ett HVB hem godkänt av Socialstyrelsen för att ta emot barn placerade med stöd av Socialtjänstlagen och LVU. Skolverksamheten på Stegehus är godkänd av Skolinspektionen.Stegehus Waldorfskola riktar sig till barn i grundskolans och grundsärskolans årskurser 5-9.

Målgrupp

Stegehus skolhem vänder sig till pojkar och flickor som behöver en helhetslösning av sin skol- och livssituation. Det är barn i grundskola och grundsärskola, där man tidigare har misslyckats med stöd i befintlig skol- och hemmiljö. Gemensamt hos våra ungdomar är att de ofta har svårigheter med det sociala samspelet samt att de behöver en helhetslösning med en stabil boendeform och skolgång.

De flesta barn som placeras idag har diagnoser som ADHD, ADD, Autismspektrumtillstånd eller Tourettes syndrom. Men flera elever med lindrig utvecklingsstörning och många barn som aldrig blivit utredda eller fått diagnoser har också fått hjälp genom att komma till Stegehus skolhem. Stegehus vänder sig inte i första hand till barn som behöver en ny familj, där placering måste ske enligt LVU. Vi vänder oss inte heller till ungdomar med uttalad kriminalitet eller etablerat missbruk.