Välkommen till Stegehus

Stegehus Waldorfskola och skolhem ligger vid Stegeborgs gamla borgruin på Vikbolandet. I familjeliknande förhållanden i trygg atmosfär har Stegehus tagit emot barn och ungdomar sedan 1977. Stegehus ägs och drivs ideellt av stiftelsen Steget.

Verksamheten är väl inarbetad och vänder sig särskilt till barn med neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, ADD, AST, TS m.fl. Även barn som inte har fått någon diagnos men behöver en helhetslösning av sin skol- och livssituation är välkomna att söka plats.

Tillstånd

Elevboendena är godkända av Inspektionen för Vård och Omsorg och vi tar emot barn placerade enligt SoL eller LSS. Skolverksamheten är godkänd av Skolinspektionen. Stegehus Waldorfskola riktar sig till barn i grundskolans och grundsärskolans årskurs 5-9.

Målgrupp

Stegehus skolhem vänder sig till pojkar och flickor som behöver en helhetslösning av sin skol- och livssituation. Gemensamt hos våra ungdomar är att de ofta har svårigheter med det sociala samspelet och ibland konfliktfyllda relationer. Vi erbjuder en helhetslösning med boende, skola och fritid.

De flesta barn som placeras idag har neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, ADD, AST eller TS. Många barn som aldrig blivit utredda eller fått diagnoser har också fått hjälp genom att komma till Stegehus.

Stegehus vänder sig inte till barn som behöver en ny familj, vi vänder oss inte heller till ungdomar med kriminalitet eller missbruk.