Här finns vi

Stegehus skolhem ligger mitt emot Stegeborgs gamla borgruin. Mot sydöst breder den vackra östgötska skärgården ut sig, mot norr präglas landskapet av berg och bördiga ängar. För vägbeskrivning ange adressen Stegehus 1.