Stegehus Waldorfskola

Stegehus Waldorfskola tar emot elever i årskurs 5-9. Det vanligaste är att eleverna har sitt boende och sin skolgång på Stegehus, men några elever åker skolskjuts. Nästan alla barn som kommer till Stegehus har svårigheter med sitt skolarbete. Det betyder att de behöver en anpassad skolmiljö och särskilt stöd i undervisningen. På Stegehus ges möjlighet till stora anpassningar i små grupper med mycket hög lärartäthet.

Stegehus Skolhem

Om barnen inte kan bo hemma erbjuder Stegehus hemlika boendeformer. Stegehus tar emot barn och ungdomar både enligt SoL- och LSS-beslut. På Stegehus arbetar vi för att  utforma en helhetlig lösning kring varje barn och familj. Medarbetargruppen får kontinuerlig handledning via elevhälsans psykolog och legitimerad psykoterapeut.

Om Stegehus

Stegehus Waldorfskola och skolhem ligger vid Stegeborgs gamla borgruin på Vikbolandet. I familjeliknande förhållanden i trygg atmosfär har Stegehus tagit emot barn och ungdomar sedan 1977. Stegehus ägs och drivs utan vinstintresse av stiftelsen Steget.

waldorfvarna