Stegehus Waldorfskola

Stegehus Waldorfskola är en grund- och grundsärskola för elever i klass 5–9. Det vanligaste är att eleverna har sitt boende och sin skolgång på Stegehus, men några av eleverna åker med skolskjuts varje skoldag. Nästan alla barn som kommer till Stegehus har svårigheter med sitt skolarbete. Det betyder att de behöver en anpassad skolmiljö och särskilt stöd i undervisningen. På Stegehus ges möjlighet till individanpassad undervisning i små grupper med hög lärartäthet.

Stegehus Skolhem

Om barnen inte kan bo hemma erbjuder Stegehus så hemlika boendeformer som möjligt (elevhem). Stegehus tar emot barn och ungdomar både enligt SoL- och LSS-beslut. På Stegehus arbetar boendepedagoger, lärare, kurator, psykoterapeut, specialpedagog, sjuksköterska, rektor, föreståndare och verksamhetschef tillsammans för att utforma en så helhetlig lösning som möjligt kring varje barn och familj. Medarbetargruppen får extern handledning via elevhälsans psykolog och/eller legitimerad psykoterapeut.

Om Stegehus

Stegehus Waldorfskola och skolhem ligger vackert beläget vid Stegeborgs gamla borgruin på Vikbolandet i Östergötland. I familjeliknande förhållanden i trygg atmosfär har Stegehus tagit emot och hjälpt barn och ungdomar sedan 1977. Stegehus ägs och drivs ideellt av stiftelsen Steget.

waldorfvarna